Etno selo

Etno selo

Ideja za nastanak ovog Etno sela rodila se iz ljubavi Nedeljka Brankovića prema starom načinu života, antikvitetima, kulturi i tradiciji.

Etno selo Ljubačke doline je zamišljeno i postavljeno kao muzej na otvorenom sa namerom da pokaže život jedne zadruge sa ovih prostora, njenu tradicionalnu arhitekturu, materijalnu kulturu i pokućstvo sa kraja 19. i prve polovine 20. vijeka.

Ideja je da Etno selo organizuje izložbe, kolonije, rekonstruiše događaje, prikuplja, čuva i prezentuje materijalnu i nematerijalnu kulturnu baštinu narodnog stvaralaštva ovih krajeva i šire.

Etno selo čini 40 objekata, od toga 2 stalne postavke, 2 različita domaćinstva, desetak starih zanatskih radionica, staru školu, apoteku, krčmu, crkvu itd.

Svi navedeni objekti su autentični i preneseni su sa različitih lokacija: iz sela Kola, Krmina, Javorana, Ljubačeva i drugih. Namješteni su autentičnim pokućstvom i upotrebnim predmetima tog vremena.

Na drugoj strani, takođe u sklopu Etno sela prenesene su i rekonstruisane kovačka, stolarska, bačvarska radionica, dućan i drugo. Sve radionice su namještene autentičnim alatom i mašinama 19. i prve polovine 20. vijeka.

Centralni objekat etno sela je muzej u kome je smeštena naša krčma, biblioteka, antikvarnica, tkački i krojački zanat, te mnoštvo stalnih postavki iz istorije, prirode, arheologije, numizmatike itd.

Za razliku od velikog broja ovakvih etno sela, zamisao vlasnika Nedeljka Brankovića je da etno selo nakon završetka svih radova bude potpuno radno, odnosno da svi zanati koji su sada zastupljeni budu aktivni i osposobljeni za rad.