Cloud storage hostingantikvitetima života načinuljubačkeCs source dedicated serverautentičnirekonstruišebezistanaShared web hosting indialjubačevakulturnu

Etno selo


Ideja za nastanak ovog Etno sela rodila se iz ljubavi Nedeljka Brankovića prema starom načinu života, antikvitetima, kulturi i tradiciji.

Etno selo

Etno selo Ljubačke doline je zamišljeno i postavljeno kao muzej na otvorenom sa namerom da pokaže život jedne zadruge sa ovih prostora, njenu tradicionalnu arhitekturu, materijalnu kulturu i pokućstvo sa kraja 19. i prve polovine 20. vijeka.

Ideja je da Etno selo organizuje izložbe, kolonije, rekonstruiše događaje, prikuplja, čuva i prezentuje materijalnu i nematerijalnu kulturnu baštinu narodnog stvaralaštva ovih krajeva i šire.

Etno selo čine kuće, ambari za žito, mlječar, vajati (zgrade za spavanje), košana za kukuruz, štala, čobanska koliba, šupa za smještaj poljoprivrednih mašina i alata, pčelinjaci, kačara itd. Ukupno blizu trideset objekata.

Etno selo

Svi navedeni objekti su autentični i preneseni su sa različitih lokacija: iz sela Kola, Krmina, Javorana, Ljubačeva i drugih. Namješteni su autentičnim pokućstvom i upotrebnim predmetima tog vremena.

Etno selo

Na drugoj strani, takođe u sklopu Etno sela prenesene su i rekonstruisane kovačka, stolarska, bačvarska radionica, dućan i drugo. Sve radionice su namještene autentičnim alatom i mašinama 19. i prve polovine 20. vijeka.

Centralni objekat etno sela je zamišljen kao bezistan i ujedno kao izložbeni prostor. A centralni dio bezistana je krčma, a tu su još i antikvarnica, krojač, tkač, berberin, apotekar / travar itd.

Etno selo

Za razliku od velikog broja ovakvih etno sela, zamisao vlasnika Nedeljka Brankovića je da etno selo nakon završetka svih radova bude potpuno radno, odnosno da svi zanati koji su sada zastupljeni budu aktivni i osposobljeni za rad.

   • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Google Plus
  • Pinterest
  • Tumblr
  • StumbleUpon
  • Email